Krovni vrt

Simbolika i funkcionalnost:
Trougao kao simbol vazduha naveo nas je na preimenovanje prostora betonske terase u ozelenjeni vrt koji će predstavljati "pluća" zgrade Sekretarijata i tako svojim korisnicima omogućiti još nekoliko bočica kiseonika u slivilu ovog belog grada. Sanirajući aerozagadjenje u užem centru grada ova zelena oaza zaposlene može učiniti smirenijim, ispunjenijim i uliti im dovoljno volje da se posle pauze vrate aktivnom i produktivnom radu.
Trougliranjem u osnovi želele smo pokazati da vrt nema samo vizuelnu i estetsku funkciju, već trougao kao simbol neba i intelekta zajedno sa južnom ekspozicijom kojoj je izložen predstavlja vrt sunčanog neba. Tako krovni vrt ispunjava svoju potpunu funkcionalnost i postaje retko mesto gde se svetlost i zelenilo mogu naći (u ovom delu grada), jer frontovi zgrada su oni koji diktiraju senke u megalopolisima, a trotoari nažalost umesto zelenila sve više podržavaju beton i parking mesta. Krovni vrt Sekretarijata sinergijom sa svojim korisnicima doprinosi oživljavanju prostora krova, zgrade i samog bloka.
Zoning i razrada funkcionalne šeme:
Zona ekstenzivnog vrta nije predvidjena za intenzivno korišćenje zbog male širine i prisustva kancelarija sa ove strane krovnog vrta. Na ovom prostoru je zasnovan travnjak u cilju oplemenjivanja prostora. Njegovo korišćenje je ograničeno i sa namerom sedeno na minimum. Ovakvom postavkom razrešavaju se konflikti same zgrade i objekata koji se nalaze u neposrednoj blizini a koji ne daju reprezentativnu sliku.
Zona meditacije se sastoji iz dva dela i oba su dobro povezana sa zonom aktivnog druženja, dok su odvojene vizuelnim preprekama. Deo ove zone koji se nalazi na jugozapadnoj strani je predvidjen za mirniji odmor. Na njegovoj površini je veće prisustvo biljaka, celom njegovom dužinom se nalaze krošnje drvorednih sadnica iz ulice Dvadesetsedmog marta. Drugi deo je na istočnoj strani i svojom večim delom je u senci te omogućava korisnicima odmor i uživanje u hladu.
Središte zone aktivnog druženja čini pergola od metalne konstrukcije i skoro cela zona je pod tvrdim zastorom jer je tu najintenzivnije korišćenje vrta. Ova zona je predvidjena da primi veći broj ljudi (mogućnost organizovanja eventualnih prijema).