Bio je u pravu... i jos uvek je

Osnov legitimne vlasti Nije i Ne može biti sila, već pravo koje proizilazi iz Sporazuma ili ugovira medju ljudima. Ropstvo i pravo su reci koje se medjusobno iskljucuju te tako ne mogu ni postojati u istom trenutku u istom sistemu. Ruso je bio u pravu, vama ostavljam da zaključite šta trenutno posedujemo u sistemu, kao i šta ne biste a šta biste voleli osetiti kao individua ili doživeti u svom okruženju.