Atrijum

Atrijumi - nekadašnje betonske kutije estetskim i funkcionalnim uredjivajem pored samog izgleda i funkcionalnosti dobijaju i opuštajuce delovanje na korisnike prostora. Ovaj psihološki aspekt je izuzetno važan jer se odražava na emotivne ali i na samospoznajne procese ličnosti kako trenutnih tako i budućih generacija.
Lovac na jelene (pejzažni/slobodan/prirodni stil)- Maksimalno korišćenje postojećih i potencijalnih prirodnih karakteristika teritorije. Maskiranje ružnih delova i isticanje kvaliteta je jedna od glavnih odlika slobodnog stila, žaživeo je u Engleskoj.
Zen(geometrijski/pravilan stil)- Puna geometrizacija u kompoziciji prostora, u čijoj osnovi leži princip geometrijske izgradnje. Geometrijski stil ima korene u staroj Grčkoj i Egiptu kao izraz idejno-umetničkih karakteristika vrtne arhitekture.
Mali princ(mešovit/kombinovani stil)- Kombinovanje geometrijskih i slobodnih linija i oblika, koji se koriste za stvaranje kompožicionih resenja. Uglavnom je najprimenjiviji na velikim povrsinama koje u sebi sadrže prostore ražličitih namena i funkcija...